Om Reengarda

Reengarda är en medeltidsförening i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Vi är en politisk och religiöst obunden idéell förening som försöker återskapa medeltiden, så som den var och så som den kunde ha varit. Föreningens målsättning är att söka kunskap och på ett lekfullt sätt återskapa vår idealbild om medeltiden. Intresseområdena är därför lika skiftande som den medeltida kulturen; heraldik, kalligrafi, bågskytte, slåss med svärd och sköld, smide, hantverk, anordna medeltida fester, matlagning, dans och musik är bara en del av det vi sysslar med.

Vi är anslutna till riksförbundet SKA Nordmark. SKA står för ”Sällskapet för Kreativ Anakronism” vilket är en direktöversättning från moderföreningen SCA (the Society for Creative Anachronism, Inc.) med säte i USA.


Reengarda is a medieval association in Skellefteå, Västerbotten.
We are a political and religious independent non-profit organization that tries to recreate the Middle Ages, as it was and as it could have been. The association’s objective is to seek knowledge and playfully recreate our ideal image of the Middle Ages. Areas of interest are therefore as varied as the medieval culture; heraldry, calligraphy, archery, fighting with sword and shield, blacksmithing, crafts, organizing medieval feasts, cooking, dance and music is just a part of what we do.

We are affiliated with the national association SKA Nordmark and the international association SCA which stands for Society for Creative Anachronism based in the United States.

%d bloggare gillar detta: